• iritsua

שימו לב הודעה חשובה!! בשעה 11:15, המערכת מבוטלת, לצורך ישיבת צוות לדיון במתווה החדש

בהמשך היום יתפרסמו פרטים נוספים

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧