top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שני 5.9

בוקר טוב,

היום בשעה 5 בכניסה למרכזייה, אפשר להפגש עם עירית לגבי בקשות ושינויים לקראת מערכת 2.

חשוב לזכור שיעור יכול לזוז כבקשה של קבוצת התלמידים והמורה, לא לפי בקשות אישיות.

בנוסף, תלמידות ותלמידים שרוצים ללמד שיעורים שיכנסו למערכת 2, מוזמנים להגיע באותה שעה.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page