top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שני 4.9

בוקר טוב

היום מתחילים שגרת מערכת כמעט מלאה,

שעורי השעה השניה לא יתקיימו לטובת מפגשי חונכות

תלמידים ותלמידות תיכון חדשים בבית הספר, מוזמנים למפגש עם רון ונועה (רכזי החונכות) בבית התיכון החדש, בשעה שניה.

שיעור חשבון 4 עם איילת יתחיל בשבוע הבא

שיעור היפ הופ עם אורית יתחיל בשבוע הבא.

היום בהפסקה ובשעה 3 אפשר להיפגש עם עירית לגבי בקשות להזזת שיעורים, חשוב לזכור, שעת שיעור יכולה לזוז אם יש הסכמה של חברי הקבוצה, של המורה ותהיה ייתכנות של חדר בשעה החלופית.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page