• iritsua

הודעות יום שני 21.6

בוקר טוב,

הדר לא נמצאת

אפרת בסיור עם ילדי היסודי, שיעור אני והחברה לא מתקיים

נועה שטירן לא נמצאת, נעמי מחליפה בכחול.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧