• iritsua

הודעות יום שני 15.3

בוקר טוב,

היום מערכת היברידית לתלמידי תיכון צעיר. הקפסולות שמגיעות לבית הספר במפגש פיזי, מי שבבידוד, המערכת מקוונת.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧