top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שני 12.2

בוקר טוב, היום יום דמוקרטיה בבית הספר,

לאורך כל היום פעילוית בתיכון הצעיר והבוגר לפי לוח הזמנים שקיבלתם ותלוי על לוח העץ,

השיעורים התיכון היום במתכונת שונה, מתכונת של למידת דמוקרטיה.

מתחילים בבוקר, תיכון בוגר בספרייה, תיכון צעיר בכיתת נגרייה (המרכזיה הישנה)


ביסודי, סדנת דמוקרטיה בשעות 1,2 עם נועה שטירן בבית היסודי.