• iritsua

הודעות יום שלישי 9.3

בוקר טוב,

תיכון צעיר בטיול היום, המערכת המקוונת לא פועלת.

יאירה לא נמצאת, השיעורים שלה לא מתקיימים.

מבחן בהיסטוריה לכתה י', 2 הקפסולות מתחילות את המבחן בשעה 8:30.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧