• iritsua

הודעות יום שלישי 8.6

בוקר טוב,

הרבה הודעות היום.

היום בפרלמנט, דיון והצבעה בנושא תוכנית ההיבחנות בבחינות הבגרות, בואו להשפיע.

במידת הצורך, הפרלמנט יתארך ומערכת התיכון תבוטל בשעה 11:15, הודעה תישלח במהלך הפרלמנטץ


טיול יסודי יוצא היום, ליטל, יולה, אורי, ריטה, ענת ציון, רותם, מויש ואושרת בטיול.

איילת אהרוני לא נמצאת, ירדן מחליף בבית הכחול.

ענת אלוני לא נמצאת, אולגה מחליפה בבית הסגול.

עידית לא נמצאת

יהודית לא נמצאת


פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 23.6

בוקר טוב, היום בשעה 12:00 משחק מחניים מסורתי, מורים נגד יב'!! הדר לא נמצאת היום בחינת בגרות בגיאוגרפיה, בחדרים, 1-3, פנטהאוז, בעלי תפקידים, 4, 10. בהצלחה לכל הנבחנים

הודעות יום שלישי 22.6

בוקר טוב, היום החטיבה הצעירה בטיול לשביל התפוזים מסיבת סיום שנה בתיכון בשעה 12:00 הדר לא נמצאת

הודעות יום שני 21.6

בוקר טוב, הדר לא נמצאת אפרת בסיור עם ילדי היסודי, שיעור אני והחברה לא מתקיים נועה שטירן לא נמצאת, נעמי מחליפה בכחול.