top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שלישי 5.4.22

בוקר טוב,


בשעה שנייה (9:15) - הרצאה על תזונה נכונה לכיתות א,ב,ג

בשעה שנייה (9:15) - יציאת מצרים בבית היסודי (ביטול מערכת ליסודי בלבד לשעה זו שנייה).

היום בשעות 3-4 (10:00-11:15) בספרייה יתקיים פורום המשפחות השכולות. הפורום מאפשר דיון בסכסוך הישראלי-פלסטינאי על ידי מפגש שמונחה בעזרת שיח חברי משפחות ישראליות ופלסטינאיות ששכלו את ילדיהם בסכסוך (ביטול מערכת לתיכון בשעה 4 בלבד) כולם מוזמנים.

בשעה 5- הרצאה על תזונה נכונה לתיכון צעיר במרכזייה


בקשה מכל תורני שער ההיסעים:

הקפידו לא לאפשר לנחנכים לצאת לפני שרכב ההסעות שלהם מגיע. השהייה בחוץ מסוכנת!


תורונות שער: ראשי: הדר, הסעים: תותי, אם הדרך: דני


פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, היום יום התנדבות ותרומה בתיכון וביסודי, מערכת השיעורים מבוטלת, שתמיד נמשיך להיות בצד התורם. תמר רצאבי לא נמצאת איילת דוידוביץ לא נמצאת, מיקה מחליפה בבית הכתום ובשיעור חשבון מיכל בן חמו לא נמ

בוקר טוב, נעם בונה לא נמצא מורן פישר לא נמצאת, מרכז אמנות יפתח עם תלמידים בוגרים הילה רובין לא נמצאת, מיקה מחליפה בבית הסגול ובשיעור עברית, שיעור דרמה לא יתקיים שרון חביב לא נמצאת, שיעורי אנגלית שלה ל

בוקר טוב, היום פרלמנט השלמת בחירות לועדות איילת לא נמצאת, נעמי מחליפה בבית הכתום נעם בונה לא נמצא דורית פנטה לא נמצאת ענת הולצר לא נמצאת, הספרייה סגורה

bottom of page