top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שלישי 5.4.22

בוקר טוב,


בשעה שנייה (9:15) - הרצאה על תזונה נכונה לכיתות א,ב,ג

בשעה שנייה (9:15) - יציאת מצרים בבית היסודי (ביטול מערכת ליסודי בלבד לשעה זו שנייה).

היום בשעות 3-4 (10:00-11:15) בספרייה יתקיים פורום המשפחות השכולות. הפורום מאפשר דיון בסכסוך הישראלי-פלסטינאי על ידי מפגש שמונחה בעזרת שיח חברי משפחות ישראליות ופלסטינאיות ששכלו את ילדיהם בסכסוך (ביטול מערכת לתיכון בשעה 4 בלבד) כולם מוזמנים.

בשעה 5- הרצאה על תזונה נכונה לתיכון צעיר במרכזייה


בקשה מכל תורני שער ההיסעים:

הקפידו לא לאפשר לנחנכים לצאת לפני שרכב ההסעות שלהם מגיע. השהייה בחוץ מסוכנת!


תורונות שער: ראשי: הדר, הסעים: תותי, אם הדרך: דני


פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום שישי 12.4

בוקר טוב, היום הפקת מונולוגים דיאלוגים באולם כניסה ברישום מוקדם. חופשה נעימה ושקטה לכולם, שיהיה חג שמח

הודעות יום חמישי 11.4

בוקר טוב ויום טוב רותם רונן מאחר, יגיע בשעה 10. שיעור אלגברה ט' מתקיים היום יציאת מצריים ביסודי, מערכת היסודי מבוטלת בשעות 1-3 מרכז קרמיקה עם אורטל לא יפתח היום שיעור היסטוריה עם אוריה יתקיים באופן חד

הודעות יום רביעי 10.4

בוקר טוב, עיד אל פיטר שמח ליאסמין ואימאן שתיהן לא נמצאות. חג שמח רותם רונן לא נמצא, שיוער אלגברה לא יתקיים שקד טולדנו לא נמצאת דורית פנטה לא בביה"ס, שיעור חינוך פיננסי לא יתקיים היום מבחן בתנ"ך יא' בה

Comments


bottom of page