top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שלישי 5.4.22

בוקר טוב,


בשעה שנייה (9:15) - הרצאה על תזונה נכונה לכיתות א,ב,ג

בשעה שנייה (9:15) - יציאת מצרים בבית היסודי (ביטול מערכת ליסודי בלבד לשעה זו שנייה).

היום בשעות 3-4 (10:00-11:15) בספרייה יתקיים פורום המשפחות השכולות. הפורום מאפשר דיון בסכסוך הישראלי-פלסטינאי על ידי מפגש שמונחה בעזרת שיח חברי משפחות ישראליות ופלסטינאיות ששכלו את ילדיהם בסכסוך (ביטול מערכת לתיכון בשעה 4 בלבד) כולם מוזמנים.

בשעה 5- הרצאה על תזונה נכונה לתיכון צעיר במרכזייה


בקשה מכל תורני שער ההיסעים:

הקפידו לא לאפשר לנחנכים לצאת לפני שרכב ההסעות שלהם מגיע. השהייה בחוץ מסוכנת!


תורונות שער: ראשי: הדר, הסעים: תותי, אם הדרך: דני


פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב ורטוב.... תמר רצאבי לא נמצאת, יסודי י' מתקיים, תיאטרון יסודי עם יפעת

בוקר טוב, יניב לא נמצא, שיעורי צוות לעניין וחינוך גופני תיכון לא יתקיימו ענבר תורג'מן לא נמצאת, שיעורי בואו נדבר על זה לא יתקיימו לוואי עזאם לא נמצאף שיעורי אלגברה לא יתקיימו תמר רצאבי לא נמצאת,שיעורי

בוקר טוב, ברוכה השבה לריטה שחוזרת היום קרן קוך לא נמצאת, השיעורים שלה לא יתקיימו בשל מזג האוויר זמן יער לא יתקיים באופן הרגיל, פעילויות סביבה עם הילה שי ממן לא נמצא שיעור המגנובים לא יתקיים. היום בדיק