top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שלישי 21.2

בוקר טוב

היום בשעה 10:00 תרגיל התגוננות מפני טילים, כל תלמיד ותלמידה הולכים למרחב מוגן לפי הנחיית החונכים והחונכות.

שיעור אלגברה 1 עם רותם לא יתקיים בשל הכנה לתרגיל

היום בפרלמנט, בבחירת צוות פרלמנט הפרלמנט יתקיים באמפיתיאטרון

היום החל משעה 3 שכבת י' מתחילה "מבצע ספרייה" על מנת לארגן, לסדר ולעצב מחדש את הספרייה. לצורך כך, הספריה סגורה כל היום.

ענת ציון לא נמצאת, נעמי מחליפה ב