• iritsua

הודעות יום שלישי 16.3

בוקר טוב,

חג הפסח והבחירות מתקרבים...

היום בשעה רביעית פעילות לקראת הבחירות ביסודי, השיעורים לא יתקיימו בשעה זאת.

קרן שליו לא נמצאת.

היום בפרלמנט בשעה 10:00, בחירות השלמה לועדות:

ועדת מורים 3 חברות/חברים

ועדת ערעורים 2 חברות/חברים

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧