top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שלישי 14.6.22

בוקר טוב,


מיכל בן-חמו לא נמצאת.


נושא הפרלמנט: הפסקת המשלחות לפולין.


בהצלחה לנחנכי י"א גאוגרפיה במבחן ה40%


ביטולי שיעורים: הוראה מותאמת עם מיכל בן-חמו


שער ראשי: הדר הסעים: תותי אם הדרך: דני

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page