top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שלישי 14.3

בוקר טוב,

היום חיסון לתלמידי ותלמידות שכבת ז' על פי הסכמת הורים, בחדר 45

יהודית לא נמצאת, נעמי מחליפה בבית הסגול, מרכז עברית ושיעור עברית 5 לא יתקיימו

ענת ציון לא נמצאת, תומר הפטל מחליף בבית הירוק, שיעור עברית 2 פרטני לא יתקיים

תמר רצאבי מגיעה לשיעור תיאטרון מתקדמים, שיעור תיאטרון עיוני יתקיים בזום

יולה מאחרת, מגיעה בשעה 10:00