• iritsua

הודעות יום שלישי 1.6

בוקר טוב,

היום יוצא טיול תיכון, מורים מלווים: יולה, מויש, יניב, סער, אבשלום ויעל פיין.

בנוסף, אביבה לא נמצאת, נעמי מחליפה בבית הירוק

נועה שטירן לא נמצאת, גאיה מחליפה בבית הכחול

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 23.6

בוקר טוב, היום בשעה 12:00 משחק מחניים מסורתי, מורים נגד יב'!! הדר לא נמצאת היום בחינת בגרות בגיאוגרפיה, בחדרים, 1-3, פנטהאוז, בעלי תפקידים, 4, 10. בהצלחה לכל הנבחנים

הודעות יום שלישי 22.6

בוקר טוב, היום החטיבה הצעירה בטיול לשביל התפוזים מסיבת סיום שנה בתיכון בשעה 12:00 הדר לא נמצאת

הודעות יום שני 21.6

בוקר טוב, הדר לא נמצאת אפרת בסיור עם ילדי היסודי, שיעור אני והחברה לא מתקיים נועה שטירן לא נמצאת, נעמי מחליפה בכחול.