top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום שישי 29.10.21

בוקר טוב,


היום מצעד האקלים, ההסעה למצעד תצא מבית הספר בשעה 8:30 בדיוק. נא לא לאחר.


שבת שלום!


פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page