top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום רביעי 9.3.22

בוקר טוב,


לא נמצאות: מיכל בן חמו, עינת פלד


מלווים היום את המסע הישראלי: יולה, ברוך דגן

נושא המסע היומי: חקלאות ישראלית


ביטולי שיעורים: גאוגרפיה לבגרות, י', י"א, ביולוגיה של גוף האדם (תלמידי גאוגרפיה קבלו הנחיות מעינת)


תורנות שער: ראשי - יעל פ, הסעים - שירה, אם הדרך - רפי.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page