• iritsua

הודעות יום רביעי 5.5

בוקר טוב,

שימו לב, הג'ימי ג'ולי סגור עד ללכידת הנחש שנצפה בקיר

אולגה מחליפה את ענת אלוני בסגול ובמרכז קרמיקה.

ברוך דגן לא נמצא

היום בשעה 10:00 בחינת בגרות בלשון, בהצלחה לכל הנבחנות והנבחנים. חדרי הבחינה יתפרסמו בנפרד.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧