top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום רביעי, 28.9

בוקר טוב, שנה טובה וחתימה טובה,

מערכת 2 יוצאת לדרך, באתר בית הספר ובאפליקציית השחף מעודכנת המערכת החדשה.

כמו כן, ניתן למצוא באתר את רשימת השינויים שחלו לפי השיבוץ שלהם במערכות השונות.

על הלוח בכניסה לבית הספר, יתלו המערכות ותקצירי השינויים.

הודעות שגרה

תמי ענתי לא נמצאת

אור שמיר לא נמצאת (היא בבית הצהוב לא בשיעורי אנגלית)