• iritsua

הודעות יום רביעי 28.4

בוקר טוב,

חן לא נמצאת, שיעור אזרחות ביסודי לא מתקיים

יעל ויולה בטיול תיכון

אמיתי מאחר, יגיע בשעה 10:00

שרון לא נמצאת, הנהלת החשבונות סגורה

המזנון סגור גם היום

חדר 4 תפוס לצורך בחינה בעל פה באנגלית


פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧