top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום רביעי 25.5.22

בוקר טוב,


יפעת ארואטי, רותי גלון, לילך פיניק לא נמצאת

הדר תגיע בשעה שנייה.


משעה שניה 9:15 נפתח הבזאר המטורף של שכבת י׳


שעות 3-6 יום מרוכז בלשון י"א (פנטהאוז)

בשעתיים ראשונות יתקיימו הדמיות בתנ"ך (כיתת מחשבים)


לאורך כל היום, חדרי המרכזייה והנגרייה סגורים לטובת חזרות למשפט הפלילי.


ביטולי שיעורים: חווה חקלאית, לשון י', קופים מתופפים לכתום וירוק, הרכב ב-י"ב, שיעורי תארטרון עם יפעת


שער ראשי: יעל פ, הסעים: שירה, אם הדרך: ברוך ד

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page