top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום רביעי 22.12.21

בוקר טוב,


ריטה רוקני והדר לוי-גרוס לא נמצאות. אבודים בריבוע מבוטל. עברית 4 מתקיים עם מזל.פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page