• iritsua

הודעות יום רביעי 2.6

בוקר טוב,

היום יום שני לטיול תיכון, יעל, יולה, מויש, אבשלום, סער ויניב בטיול.

נועה שטירן לא נמצאת, גאיה מחליפה בכחול.

אביבה לא נמצאת, נעמי מחליפה בירוק.

מורן לא נמצאת, ילדי וחונכי היסודי יפתחו חלקית את מרכז אמנות.

חן לא נמצאת, שיעור אזרחות ביסודי לא יתקיים

אמיתי לא נמצא

אורי נווה לא נמצא

היום יום מרוכז בלשון לתלמידי יא', שיעור לשון לשכבת י' לא מתקיים.

יום טוב

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 23.6

בוקר טוב, היום בשעה 12:00 משחק מחניים מסורתי, מורים נגד יב'!! הדר לא נמצאת היום בחינת בגרות בגיאוגרפיה, בחדרים, 1-3, פנטהאוז, בעלי תפקידים, 4, 10. בהצלחה לכל הנבחנים

הודעות יום שלישי 22.6

בוקר טוב, היום החטיבה הצעירה בטיול לשביל התפוזים מסיבת סיום שנה בתיכון בשעה 12:00 הדר לא נמצאת

הודעות יום שני 21.6

בוקר טוב, הדר לא נמצאת אפרת בסיור עם ילדי היסודי, שיעור אני והחברה לא מתקיים נועה שטירן לא נמצאת, נעמי מחליפה בכחול.