top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום רביעי 15.3

בוקר טוב,

היום בחינת בגרות בעל פה באנגלית לשכבת יב' לאורך כל היום. הבחינה תתקיים בכיתת מחשבים ובנוסף בשעתיים הראשונות בחדר 45. אור סניור מלווה את הבחינה בשעתיים הראשונות, לתלמידי השיעור שלה יש משימה, אנדי קלייטון בשאר היום. בהצלחה לנבחנות ולנבחנים.

יהודית לא נמצאת, דורית מחליפה בבית הסגול, שיעור עברית 5 יתקיים עם מיה לקס

היום מתחילה תוכנית חיים בסרט, תתקיים בחדר מזרונים

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page