• iritsua

הודעות יום ראשון, 6.6.

בוקר טוב,

היום יום זהירות בדרכים בחטיבה הצעירה והיסודי, שיעורי החטיבות בשעה השנייה מבוטלים, בנוסף, המשתתפים לא יגיעו לפגישת הועדות.

ריטה לא נמצאת

שבי מאחרת

שיעור ביוכימיה עם עינת לא מתקיים היום

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 23.6

בוקר טוב, היום בשעה 12:00 משחק מחניים מסורתי, מורים נגד יב'!! הדר לא נמצאת היום בחינת בגרות בגיאוגרפיה, בחדרים, 1-3, פנטהאוז, בעלי תפקידים, 4, 10. בהצלחה לכל הנבחנים

הודעות יום שלישי 22.6

בוקר טוב, היום החטיבה הצעירה בטיול לשביל התפוזים מסיבת סיום שנה בתיכון בשעה 12:00 הדר לא נמצאת

הודעות יום שני 21.6

בוקר טוב, הדר לא נמצאת אפרת בסיור עם ילדי היסודי, שיעור אני והחברה לא מתקיים נועה שטירן לא נמצאת, נעמי מחליפה בכחול.