• iritsua

הודעות יום ראשון 31.1

בוקר טוב ושבוע טוב.

היום תתקיים בחינת מתכונת בהיסטוריה לתלמידי יא', לכן יחולו מספר שינויים במערכת

שיעור לשון יא', לא יתקיים

שיעור גיאוגרפיה יא' לא יתקיים

שיעור היסטוריה י' לא יתקיים, לתלמידי י' יש עבודה להגשה בקלאסרום

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧