top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום ראשון 29.1

שבוע טוב,

היום יום למידה בנושא דמוקרטיה בתיכון, משתתפים בתכנון צוות ונחנכים.ות, ההשתלמות תימשך עד שעה 14:30, ובמהלכה יתוכנן יום למידה בית ספרי.

החונכים שמשתתפים - יולה, שבי, תמר, נעם, יעל נ., שמוליק, אימאן, עירית ורותם צדוק.

שיעור מדעים עם נעם, לא יתקיים, תלמידי השיעור מוזמנים להצטרף לשיעור גיאוגרפיה עם נועה שריד.


מיכל בן חמו לא נמצאת, השיעורים שלה לא יתקיימו

לוואיי עזאם לא נמצא, שיעוריאלגברה לא יתקיימו