top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום ראשון 21.1

בוקר טוב ושבוע טוב,

היום טיול ים וחולות של היסודי. אפרת, חן אשתר ויוסי מלווים. שיעורי חנ"ג תקשורת ומשחקי כדור בנים יסודי של יוסי לא יתקיימו. עברית 4 עם חן אשתר לא יתקיים.

ענבר לא נמצאת, שיעור השכלה כללית לא יתקיים

רוי לא נמצא

מיכל ציקמן לא נמצאת, שיעור תנ"ך יא' לא יתקיים

איילת דוידוביץ לא נמצאת, נעמי מחליפה בבית הכתום

בשעה הראשונה מפגש בית תיכון, שיעור בואו נדבר על זה לא יתקיים

היום במרכז קרמיקה פגישת מהות ועדת מוריםפוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום ראשון, 25.2

בוקר טוב ושובע טוב הדר לא נמצאת רונית לפידור לא נמצאת רותם רונן לא נמצא ענבר לא נמצאת, שיעור השכלה כללית עם עוז היום מתכונת במתמטיקה 4 יח"ל לשכבת יב' היום סיור של תלמידי גיאוגרפיה

הודעות יום שישי 22/2/24

היום אירוע קהילתי לכבוד החיילים והחיילות שלנו ובני משפחותיהם. בשל האירוע לא יתקיימו: שיעור פאנגליש עם ליאור שיעור גיטרה עם שי מרכז עברית בשעה 2 עם חן אשתר איילת לא נמצאת, נעמי מחליפה בבית הכתום.

הודעות יום חמישי 22.2

בוקר טוב, מסע מכתש ביומו האחרון, מיכל ציקמן מלווה, שעור תנ"ך תיכון צעיר לא יתקיים, ליווי י' עם עירית רותם רונן לא נמצא, שיעורי אלגברה ייתקימו עם דני חן בלכמן לא נמצאת, שיעורי אלגברה 1 וחשבון 6 לא יתקי

bottom of page