top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום ראשון 15.5.22

בוקר טוב,


חן בלכמן לא נמצאת.


דני יהיה רק בשעה שלישית.


ביטולי שיעורים: חשבון 3, חשבון 5, חשבון 6, אלופים מתמטיקה 5 יח"ל

בשעות 4-5 בגרות מעשית בספורט - בהצלחה!


הודעה מועדת פת"ק: בקשות למשפטים נא לשלוח למייל של הוועדה v.petek@democratics.org.il

בקשות בוואטסאפ הולכות לאיבוד.


שער ראשי: אימאן מ' הסעים: תמי א' אם הדרך: יעל נ'.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page