top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום ראשון, 13.11

בוקר טוב ושבוע טוב,

ועדת בעלי חיים מזמינה את כולם.ן לקנות מטעמים בבזאר שיערך היום, ובכך לתרום לתשלום עבור אוכל וטיפולים לחתולי בית הספר, כל המטעמים ב 5 שקלים.

היום מפגשי חונך ונחנכים בתיכון, יתקיימו בשעה 10:00, שימו לב להודעות שתקבלו מהחונכות ומהחונכים באיזה חדר, רשימה תופיע גם על לוח המודעות.

שיעור גיאוגרפיה תיכון צעיר עובר למרכז אנגלית

שיעור מדעים עם נעם, עובר לחדר 3

שיעור מדעי כדור הארץ תיכון צעיר בכיתת מחשבים.