top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום ראשון 10.9

בוקר טוב ושבוע טוב,

רוי לא נמצא

הדר לא נמצאת

שיעור אנגלית H לא יתקיים היום

היום בשעה 10:30 (שעת ועדות) כולם מוזמנים לדיון פתוח בנושא חצר בית הספר, בהמשך לפרלמנט צוות ג'ימי ג'ולי שהתקיים בשנה שעברה. בואו להביע את דעתכם באשר לצרכים שיש מהחצר, שימו לב, זה אינו פרלמנט אלא דיון פתוח ללא הצבעה. ועדת חוצות וצוות ג'ימי ג'ולי אחראים על קבלת ההחלטות.


הספרייה סגורה היום לצורך ארגון ספרי הלימוד

שעה רביעית מבוטלת השבוע לצורך פגישות חונכות

שאלות ובקשות בנושאי מערכת היום בשעה רביעית בבית התיכון עם עיריתפוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page