• iritsua

הודעות יום חמישי 8.7

בוקר טוב,

היום יום הזיכרון לשואה והגבורה, בשעה 10:00 יערך טקס במגרש, שימו לב לחלוקת מרחבי החצר לחטיבות השונות.

תיכון צעיר חוזר היום ליום פיזי נוסף בבית הספר, שיעורי המערכת המקוונת ממשיכים בבית הספר.

לשכבת יא' מתכונת בהיסטוריה בסיום הטקס.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧