top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום חמישי 8.6

בוקר טוב,

שימו לב הרבה הודעות היום:

לואי לא נמצא, שיעורי אלגברה 2,3 לא יתקיימו

רחלי לא נמצאת, דורית מחליפה בבית הסגול ובשיעור עברית, שיעור חונכות צעירים עם רותי.

עירית לא נמצאת

ענת ציון לא נמצאת

ליאור מאחר, יגיע לקראת 10:00, שיעור היסטוריה תיכון צעיר לא יתקיים

חן אשתר מאחרת תגיע לקראת 10:00

היום הצגה בחטיבה הצעירה בשעה רביעית

לקראת ביקור הסופרת סמדר שיר, היום בספרייה בשעה 12:00 הקרנת הסרט "אבוללה" מתאים לילדי היסודי

היום הרצאה בנושא שתיית אלכוהול לתיכון בשתי קבוצות - שעה שניה, תיכון צעיר. שעה שלישית תיכון בוגר

לא לשכוח להגיע להצביע בחדר מחשבים עד השעה 11:00

היום בגרות בגיאוגרפיה, בהצלחה לנבחנים והנבחנות, בעקבות הבחינה כמה שינויי חדרים: השיעורים: חדשות הסביבה, מחזור המים ואקטיביזים יתקיימו בחדר 43.

ו.... הערב זה מגיע, ערב מחול ותערוכות לא לפספס

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page