• iritsua

הודעות יום חמישי 7.1

בוקר טוב,

היום בשעות 5,6 "יום ספורט" לתיכון בוגר, רגע לפני הסגר.

מערכת תיכון בוגר מבוטלת בשעות אלו.

אבשלום לא נמצא, במקום שיעור תנ"ך יב', יתקיים שיעור מתמטיקה 3 יחידות יב'.

שיעור אזרחות עם נועה לא יתקיים.

שמוליק לא נמצא

יהודית לא נמצאת

איילת דוידוביץ לא נמצאת, שירה מחליפה בכתום

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧