• iritsua

הודעות יום חמישי, 22.4

בוקר טוב,

היום בחטיבה הצעירה, יום ספורט שיעורי השעה השניה מבוטלים.

רוני נתן לא נמצאת, שיעורי מתמטיקה י' לא יתקיימו

שיעור חווה חקלאית ביסודי לא יתקיים היום.

היום בחינת בגרות בהיסטוריה, שימו לב לחדרים שיתפסו לצורך הבחינה במהלך היום


פוסטים אחרונים

הצג הכול

הודעות יום רביעי 30.6

בוקר טוב!! יום הלימודים האחרון, היום המלחמת המים! בשעה 9:15 תדרוך חובה לכל מי שרוצה להשתתף🐳🐳💧💧💧💧