top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום חמישי 16.6.22

בוקר טוב,

ריטה רוקני, שבי אברמוביץ, טליה זמיר, מיכל בן חמו, לילך צ'אקרוב לא נמצאות

מאיה סטצן ורותם חן גזית ממלאות מקום בירוק.


בהצלחה לתלמידי גאוגרפיה הניגשים היום לבגרות - יתכנו שינויים קטנים בחדרים, במקרה של בעיה נא לפנות לאמתי.