top of page

בית הספר הדמוקרטי בחדרה
הודעות היום

Untitled-1-removebg-preview.png

הודעות יום חמישי 10.3.22

בוקר טוב,


לא נמצאות: לילך צ'אקרוב-גלבוע


רותי גלרון תגיע בשעה חמישית.


ביטולי שיעורים: מרכז לשון, לשון והבעה י"א


עברית 2 מתקיים עם רווית. אלגברה 2 מתקיים עם שבימלווים היום את המסע הישראלי: יעל פ, ברוך דגן, יולה

נושא המסע היומי: ירושלים והרחוב החרדי


תורנות שער: ראשי -שלי א, הסעים - ריטה, אם הדרך - יניב.


* הערב הרצאה להורי החט"צ

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בוקר טוב, חן אשתר לא נמצאת, שיעורי עברית 6,7 לא יתקיימו אור שמיר לא נמצאת, כליל נתיב ואורטל מחליפות בבית הצהוב

bottom of page