עברית  |  English  |  
התעדכנו גם ב-


 

כאמור, בית הספר בנוי ומנוהל במתכונת של מדינה דמוקרטית אשר פעילותה השוטפת מבוססת על עקרון הפרדת הרשויות.

'פרלמנט' בית הספר, שהינו הגוף המחוקק,  מתכנס אחת לשבוע ומנוהל על ידי צוות שנבחר באופן דמוקרטי על ידי הקהילה.
 
החוקים נקבעים בהצבעה ועל ידי רוב של כל חברי הפרלמנט שנוכחים בדיון. בפגישות הפרלמנט נקבעים כל חוקי בית הספר, החל מחוקי המשחק בחצר, דרך אופן קבלת מורים ותלמידים לבית הספר, ועד לחלוקת תקציב בית הספר. החוקים נקבעים על פי הצבעת רוב של כל חברי הפרלמנט הנוכחים בדיון. כל חוקי הפרלמנט כפופים לחוקי המדינה ואין לאף אדם או גוף בבית הספר הזכות להטיל וטו על החלטת הפרלמנט.
 
בבית הספר פועלות וועדות נבחרות בהן משתתפים תלמידים, מורים והורים שנבחרים על ידי הקהילה והן אלה שאחראיות בפועל על ניהול החיים השוטפים בבית הספר. 
הוועדות השונות אחראיות ליישם ולבצע את החלטות הפרלמנט. 

מספר וועדות שפועלות בבית הספר ותפקידיהן:
 
ועדת תקציב –
אחראית על בניית תקציב בית הספר והגשתו לאישור הפרלמנט. הוועדה קובעת את סדרי העדיפות בנוגע לתקציב בית הספר ומחליטה כיצד לחלק אותו לגורמים השונים. בסיום הליך בניית התקציב מביאה הוועדה את הצעתה לאישור הפרלמנט.
 
ועדת מערכת –
הוועדה עוסקת ביישום תפיסת הלמידה של בית הספר באורח החיים היום יומי. היא זו שקובעת סדרי עדיפות בנושאי למידה ובחלוקת משאבי המערכת, בהתייחסות לצרכים, בקשות ורצונות תלמידים ומורים. הוועדה אחראית על קיום דיאלוג עם המורים והתלמידים, שבעקבותיו מורכבת מערכת השיעורים של בית הספר.
ועדת טיולים – אחראית על תכנון טיולי בית הספר, הרשמה לטיולים השונים  וביצועם; הוצאת הטיול עם כל הכרוך בכך, בחירת מסלול והכרתו, קבלת אישורים ביטחוניים, ארגון תוכנית טיול, תחבורה, מלווים, מזון, ציוד וכדומה.
 
ועדת ביקורת -
אחראית על זיהוי נושאים הדרושים תשומת לב באורח החיים הדמוקרטי ועל בדיקת תחומי הפעולה השונים בבית הספר - תפקוד הועדות, מילוי חוקי הפרלמנט ועוד. 
 
הרשות השופטת בבית הספר מורכבת מוועדת משמעת, ועדת ערעורים וועדת גישור. כל אדם בבית הספר, ללא הבדל גיל או תפקיד, יכול לתבוע או להישפט בפני הוועדות.
תפקידה של ועדת משמעת לדון בתלונות שהוגשו אליה על ידי חבר מקהילת בית הספר בנוגע לסכסוכים או לעבירות על חוקי בית הספר. בסמכותה של הוועדה לפסוק בסכסוכים ולהטיל עונשים.  במידה ופסק הדין של ועדת משמעת אינו מקובל על אחד מהצדדים, באפשרותו לערער עליו בפני ועדת ערעורים ,שמתפקדת כבית הדין העליון של בית הספר.
 
מטרת ועדת גישור היא לעזור לשני הצדדים להגיע לפתרון סכסוכים בדרך של משא ומתן, באופן שכל צד יזהה את צורכי הצד האחר וינסה להבינו. המגשרים לומדים את מלאכת הגישור במסגרת קורס בהנחיית מדריכים מוסמכים.

יש לציין, כי בבית הספר יש מיעוט אלימות ולמרות שיש פעילות חצר נרחבת, חברת הילדים מתנהלת באווירה נעימה, התלמידים מצליחים לפתור סכסוכים ולקחת אחריות עליהם.

(חזרה...)
 

לייבסיטי - בניית אתרים