עברית  |  English  |  
התעדכנו גם ב-


ההרשמה לבית הספר הסתיימה. 
 

תהליך קבלת תלמידים חדשים לביה"ס – שנה"ל תש"פ
 

עקרונות מנחים לתהליך הקליטה:
1.     קליטת התלמידים לבית הספר תיעשה ללא מיון.
 
פירוט התהליך:
1.     הרשמה ראשונית: יש להירשם באמצעות הטופס המקוון . במידת הצורך ניתן לפנות למשרד ביה"ס לבירורים נוספים.
2.     קבלת הזמנה במייל להשתתפות בהרצאה וביקור בביה"ס. בשל מגבלת המקום יש לאשר בהקדם את קבלת ההזמנה ואת ההשתתפות בהרצאה ובביקור.
3.     הרצאה: מפגש של כשעתיים בו נציג את תפיסת העולם של ביה"ס ונתאר את ההתנהלות היומיומית בו. ההרצאה נערכת בשעות הערב ומיועדת לכל ההורים וגם לתלמידי ד' ומעלה המועמדים לרישום. תלמידים הנרשמים לט.חובה - כיתה ג', לא חייבים להגיע להרצאה. הנוכחות של שני ההורים בהרצאה במלואה מהווה תנאי להמשך הליך הרישום ובסיומה מחולקות למעוניינים ערכות רישום.
4.     ביקור בביה"ס: הסיור בביה"ס מאפשר לראות את מרחבי הלמידה השונים וכולל מפגש עם פאנל תלמידים ואנשי צוות שמתארים את ביה"ס מנקודת מבטם ומשיבים לשאלות. הסיור מיועד להורים ולתלמידים הנרשמים בכל הגילאים. הנוכחות בסיור במלואו מהווה תנאי להמשך הליך הרישום.
5.     מילוי והגשת ערכת רישום: את ערכת הרישום יקבלו, המעוניינים, בתום ההרצאה וימסרו אותה לאחר הסיור. הגשת ערכת רישום מלאה מהווה תנאי להמשך הליך הרישום.
6.     הגרלה וקדימויות: מספר המקומות הפנויים בביה"ס מצומצם מאוד, ולכן נערכת הגרלה לקביעת סדר קליטת המועמדים שהשלימו את תהליך הרישום הראשוני. בהתאם לסיכום עם משה"ח ועיריית חדרה, מחויב ביה"ס ל- 70% קליטה מהעיר חדרה, ולפחות 20% משפחות חדשות מסך הקליטה השנתית. קדימויות יינתנו בהגרלה לתלמידם חוזרים, למשפחות בית הספר ולמועמדים שנרשמו בשנה שעברה אך לא עלו בהגרלה.
 
שימו לב: השתתפות בהגרלה מותנית בהשלמת הליך הרישום הראשוני הכולל הרצאה וסיור (נוכחות חובה לשני ההורים) ומילוי ערכת הרישום. מי שלא ישלים את הליך הרישום הראשוני, יחשב הדבר כאילו ביטל את בקשתו להירשם לביה"ס, והוא לא ישתתף בהגרלה.
 
7.            פגישה אישית: משפחה שהוגרלה למקום ריאלי, תזומן לפגישה עם צוות מטעם הוועדה, לצורך היכרות הדדית. בעקבות הפגישה יגבש הצוות את התרשמותו.
8.            החלטת הוועדה: מאחר שהוועדה אינה ממיינת, לאחר הפגישה האישית היא עשויה להחליט על קבלת המועמד, זימונו לפגישה נוספת או התאמתו לקליטה מיוחדת.
(קליטה מיוחדת = קליטה המחייבת היוועצות עם צוות מקצועי רחב ונשקלת לגופה).
9.            תשובה לפונים: משנוצר הסדר ברשימות הקליטה, מקבלת כל משפחת מועמד הודעה באשר למיקומו ברשימה. ההודעה עשויה להתייחס גם לצורך בהליך/מידע/מפגש נוסף טרם החלטה.
10.       זימון לרישום: משפחות שילדיהן הוגרלו למקום פנוי מזומנות לביצוע רישום לביה"ס תוך זמן מוגדר.
הערות:
·         קיום כל הנ"ל מותנה בפנייה לביה"ס במועד הרישום המפורסם באתר. פניות שיתקבלו לאחר סיום הרישום יישמרו בביה"ס כפניות בלבד ולא יוזמנו לתהליך הרישום הראשוני.
·         אין קבלה אוטומטית לביה"ס. לתלמידים חוזרים, למשפחות המבקשות לשמר רצף משפחתי ולממתינים משנים קודמות ניתנת קדימות, אך קליטתם גם היא מותנית בהחלטת הוועדה בזמן הנתון ובמקום פנוי במצבת.
 
                                                                        נשמח לראותכם בקרוב,
                                                                        ועדת קליטת תלמידים. 

 
לייבסיטי - בניית אתרים